Start » Besök oss » Tillgänglighet på Trelleborgen

Tillgänglighet på Trelleborgen

Vi på Trelleborgen vill att alla, oavsett psykiska och fysiska förutsättningar, ska kunna besöka oss. Kontakta oss om du är osäker på något inför ditt besök.

Hitta hit

Entré

Parkering

Förvaring

Toaletter

Framkomlighet i våra lokaler

Framkomlighet på borgen och i parken

Allergi

Språk

Assistans och hjälpmedel

Planera ditt besök lite extra

Hörselnedsättning

Synnedsättning

Förslag och synpunkter