Start » Gruppbokningar » Guidning i utställningen Borgen vid havet

Guidning i utställningen Borgen vid havet

Visning

Välkommen till Trelleborgen för att bekanta er med vikingatiden i museiutställningen ”Borgen vid havet”. Följ den mytomspunna völvan i en berättelse om platsens historia och arkeologi. Hur såg det ut här på vikingatiden? Varför fanns här en borg? Hur såg kontakterna med omvärlden ut?

Genom utställningen, som är sedd genom årstidernas växlingar, utforskas frågorna om vem som byggde borgen, och varför, på nya och kreativa sätt.

Konsthantverkare från hela Europa, ofta med ena foten i reenactment-rörelsen, har bidragit till utställningen och återskapat ett antal föremål från vikingatiden. Föremålen har sedan kopplats till borgen och dess närområde.

Utställningen visar även arkeologiska fynd som hittats på platsen. De flesta kommer från den boplats som låg på platsen innan borgen byggdes. Den var sannolikt en viktig ankringsplats för handel och kontakter över Östersjön under vendel- och vikingatid. I fyndmaterialet finns bland annat slavisk keramik, en karneolpärla från mellanöstern och en käke från en av invånarna på Söderslätt, som undersöks i ett fascinerande DNA-projekt.

Tid: 60 minuter
Gruppstorlek: Max 24 personer/grupp
Kostnad: Vardagar dagtid 720 kronor + entréavgift,
kvällar och helg 1405 kronor + entréavgift
Plats: Trelleborgen

Bokning

E-post: trelleborgen.pedagogik@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 30 21