Start » Gruppbokningar » Vandring i det gamla Trelleborg

Vandring i det gamla Trelleborg

Visning
Gammal karta över Trelleborg.

Följ med på en guidad tur i Trelleborgs äldsta delar och lyssna till historier om gamla hus, människoöden och sägner från förr. Pedagogen gör stopp vid klosterruinen, gamla torg, kyrkan och andra intressanta platser. Start och avslut på Trelleborgen.

Trelleborgs historia som stad är sannerligen intressant. På 1200-talet etableras en ansedd stad alldeles intill den plats där det under vikingatiden stod en ringborg. Här fanns kyrka, kloster och torg.

Den medeltida staden har lämnat spår både i marken och i dagens vägnät. Under 1600- och 1700-talen finns skriftliga källor som beskriver livet i Trelleborg och det är också under denna tid som människorna i Trelleborg är med om en stor förändring. Skåne blir svenskt och Trelleborg förlorar sina stadsrättigheter och betraktas som en bondby.

Följ med på en vandring från vikingatid till 1800-talet då Trelleborg åter blev stad och stadens centrum försköts åt öster.

Tid: 60 minuter
Gruppstorlek: Max 24 personer/grupp
Kostnad: Vardagar dagtid 720 kronor, kvällar och helg 1405 kronor
Plats: Trelleborgen

Visningen är lämplig för vuxna

Bokning

E-post: trelleborgen.pedagogik@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 30 21