Start » Pedagogiska program » Att vilja göra skillnad

Att vilja göra skillnad

årskurs 7 - gymnasiet
Vägg med porträtt på kvinnor och män som varit betydelsefulla i politiken och i folkrörelserna.

Industrialismen innebar stora förändringar, utmaningar och möjligheter. Med hjälp av utställningen Stadslifv närmar vi oss på ett lokalt och konkret sätt både de människor som har makt att bestämma och de som kämpar för sin rätt att få ta plats.

Programmet fokuserar på de stora förändringar som industrialismen innebar och dess konsekvenser för människor som i stort antal flyttar från land till stad. Med hjälp av enkla dramatiseringar låter vi eleverna bli delaktiga i förra sekelskiftets ekonomiska och sociala verklighet och diskuterar demokratiseringsprocessen och jämlikhetsfrågor.

Länkar

Läs mer om utställningen Stadslifv

Målgrupp: årskurs 7 - gymnasiet
Tid: 45 min
Gruppstorlek: Vi rekommenderar att klasser med fler än 25 elever bokar sig som två grupper
Kostnad: 360 kr
Plats: Trelleborgs Museum

Bokning

E-post: musped@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 30 45