Start » Pedagogiska program » Jämställt så in i döden, eller…

Jämställt så in i döden, eller…

Årskurs 4 – gymnasiet
Vy över kyrkogård med gravstenar.

Följ med oss till Norra Kyrkogården. En kyrkogård är som ett samhälle i miniatyr där varje grav har fryst tiden i ett visst ögonblick. Det går att utläsa yrkesidentitet, könsskillnader, livslängd, ekonomisk status och att göra jämförelser över tid.

Hur många gravar kan du hitta där kvinnans namn står över mannens?

Är alla gravar lika stora och lika utsmyckade?

Var vill och får man begravas om man tillhör en annan religion än den kristna?

Målgrupp: Årskurs 4 – gymnasiet
Tid: 90 minuter
Gruppstorlek:Helklass
Kostnad: 720 kr
Plats: Trelleborgs Museum

Bokning

E-post: musped@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 30 45