Start » Pedagogiska program » Stadsrundvandring En stad blir till

Stadsrundvandring En stad blir till

Årskurs 4 – gymnasiet
Äldre karta över Trelleborg.

Trelleborg är en medeltida stad, men spåren är få och svåra att upptäcka. På denna stadsrundvandring i Trelleborgs äldre delar försöker vi tillsammans göra det osynliga synligt genom att leta upp platser som kan berätta något om det förflutna.

Trelleborg är både ett generellt exempel på en medeltida stads framväxt i det gamla Östdanmark och en unik plats med sin egen historia. Med utgångspunkt i stadens grundande runt år 1250 fortsätter vi leta spår ända fram till början av 1900 talet, där äldre fotografier hjälper oss att se det som ändrats eller försvunnit.

Syftet är att få eleverna att själva upptäcka de historiska spåren och ge dem verktyg för att kunna tolka vad de ser. Samlingsplats är Medeltidshuset på Trelleborgen. Vi rör oss sedan runt det som var den gamla stadskärnan innan centrum flyttade österut. Rundvandringen avslutas åter på Trelleborgen.

Målgrupp: Årskurs 4 – gymnasiet
Tid: 90 minuter
Gruppstorlek: Helklass
Kostnad: 720 kronor
Plats: Start och avslut Medeltidshuset på Trelleborgen

Bokning

E-post: musped@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 30 45