Start » Pedagogiska program » När vikingatida mytologi möter lera – vad händer då?

När vikingatida mytologi möter lera – vad händer då?

Anpassad grundskola årskurs 1-9
Vikingaklädd kvinna visar två vikingaklädda pojkar hur man skapar i lera.

Ett program speciellt framtaget för särskolan årskurs 1-9. Med inspiration i vikingatidens magiska värld och den tidens hantverkstradition skapar eleverna egna alster i keramik. Lera är ett taktilt material som tilltalar flera av våra sinnen och lämpar sig väl till kreativt arbete för alla åldrar, funktionsvariationer och individer.

Människan har levt med och skapat i lera sedan förhistorisk tid. Den har funnits med oss i magiska ritualer och vardagslivets bestyr, i olika kulturer och länder över hela världen. Genom att utforska vikingatidens hantverkstraditioner och konstnärliga uttryck får eleverna tillsammans med konstpedagog och keramiker prova att skapa egna verk i lera som sedan dekoreras och bränns till keramik.

Projektet består av tre träffar för varje elevgrupp på Vikingamuseet Trelleborgen. Upprepning och igenkänning är extra viktigt för denna målgrupp. Under träffarna kommer eleverna att få stifta bekantskap med Vikingatidens kultur och hantverkstradition för att sedan genom en konstnärlig och hantverksmässig process från idé till färdig produkt skapa egna verk och koppla det till eget berättande.

Målgrupp: Anpassad grundskola årskurs 1-9, del av Skapande skola för Trelleborgselever
Plats: Trelleborgen

Bokning

E-post: trelleborgen.pedagogik@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 30 21