Start » Pedagogiska projekt » På varje plats

På varje plats

På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne är ett treårigt regionalt samarbetsprojekt. Projektet syftar till att fler barn och unga i flera skånska kommuner ska få tillgång till kulturpedagogisk verksamhet av hög kvalitet.

Är du nyfiken på hur du kan arbeta med din skolas närmiljö? Ta en titt i vårt skolmaterial kopplat till På Varje Plats. Här hittar du tips på hur du kan arbeta med järnvägssamhället, äldre kyrkor, medeltida borgar, forntiden och mycket annat.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig och dina kolleger att hitta de bästa platserna för det ämne eller tema ni vill arbeta med. Vi tar hjälp av olika arkiv och databaser, hembygdsföreningar och byalag i arbetet med att ta fram material.

Här hittar du inspirerande och informativa filmer och handledningar om teman och platser vi i detta projekt har lagt extra fokus vid borgar, järnhantering och den medeltida kyrkan, samt järnvägssamhällets framväxt.

Temafilmer

Trailer - På varje plats

Om den medeltida borgen Skeingeborg

Järnkullen - en medeltida järnframställningsplats

När järnvägen kom till Skurup

Höörs medeltida kyrka

 

Handledningar

1. Inledning

2. Forntid och fornlämningar

3.Landskapet, ruinerna, spåren och kartorna

4. Möllor och möllemiljöer

5. Kyrkan mitt i byn

6. När järnvägen kom 23-12-14

 

Support och uppstart

Vill du ha hjälp med att komma i gång så hör av dig till
Kontakt: Maria Jiborn. Museipedagog Trelleborgs Museer
Lättast på mejl: maria.jiborn@trelleborg.se. Mobil: 0708-81 70 49

Projektets bakgrund

Genom uppsökande verksamhet och strategiskt metodarbete vill Trelleborgs Museer minska den ojämlikhet som förekommer gällande vem som tar del av den offentligt finansierade kulturen. Detta görs genom att hitta nya arbetssätt för samverkan med skola, kommun och andra lokala aktörer, på platser i Skåne som saknar regionalt finansierade kulturinstitutioner. Projektet har valt att fokusera på Skurup, Höör och Osby kommuner.

Den lokala platsen och landskapet är centrala för projektet. Barn och unga ska utifrån sina förutsättningar kunna ta del av kulturarvets mångfald och erbjudas möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.

På Varje Plats är framtaget i ett samverkansprojekt mellan de fyra organisationerna Skånes Arkivförbund, Trelleborgs Museer, Regionmuseet Skåne och Skånes hembygdsförbund med projektmedel från Region Skåne och Kulturrådet.

 

Logotyper för På varje plats, Skånes Hembygdsförbund, Kulturrådet, Region Skåne, Trelleborgs Museer, Regionmuseet Skåne och Skånes Arkivförbund.