Start » Pedagogiska projekt » På varje plats

På varje plats

På varje plats – kulturpedagogik för barn och unga i Skåne är ett treårigt regionalt samarbetsprojekt. Projektet syftar till att fler barn och unga i flera skånska kommuner ska få tillgång till kulturpedagogisk verksamhet av hög kvalitet.

Genom uppsökande verksamhet och strategiskt metodarbete vill Trelleborgs Museer minska den ojämlikhet som förekommer gällande vem som tar del av den offentligt finansierade kulturen. Detta görs genom att hitta nya arbetssätt för samverkan med skola, kommun och andra lokala aktörer, på platser i Skåne som saknar regionalt finansierade kulturinstitutioner. Projektet har valt att fokusera på Skurup, Höör och Osby kommuner.

Den lokala platsen och landskapet är centrala för projektet. Barn och unga ska utifrån sina förutsättningar kunna ta del av kulturarvets mångfald och erbjudas möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.

Trelleborgs Museer samarbetar i projektet med Skånes Arkivförbund, Regionmuseet Skåne och Skånes Arkivförbund. En forskare från Malmö Universitet följer projektet och vi samverkar med Riksantikvarieämbetet runt frågor som berör skoluppdraget.

Här hittar du inspirerande och informativa filmer om teman och platser vi i detta projekt har lagt extra fokus vid borgar, järnhantering och den medeltida kyrkan, samt järnvägssamhällets framväxt.

På varje plats-Trailer