Start » Samlingar

Samlingar

Kulturmagasinet

På Kulturmagasinets 200 kvadratmeter förvaras Trelleborgs Museers samlingar med ca 60.000 föremål och 120.000 fotografier. Det är också, till stora delar, ett visningsmagasin där vi har regelbundna visningar för allmänheten och för bokade grupper.

Trelleborgs Museers samlingar har sin bas på Söderslätt och består främst av kulturhistoriska föremål, fotografier, arkeologiska föremål och konstföremål insamlade till museet alltsedan 1898. Bland samlingarna märks sådant som fotografier av stadens kvarter och gator under 1900-talets första hälft, arkivalier, kulturhistoriska föremål så som möbler, jordbruksredskap, järnvägsföremål, sjöfart, dräkt och textilier, industrihistoria, skånskt lergods, Trelleborgsglas, allmogeföremål och mycket mycket mer!

Våra samlingar innehåller även större separata samlingar. Nyast är vår Troellsamling med film och foto från Jan Troells långa karriär och liv. Till samlingarna hör också Borgquistska Hattmuseets föremål, Axel Ebbes konstverk, men även mindre separata samlingar så som Olof Christofferssons samling av föremål och böcker samt konstsamlingar med lokala konstnärer.

På Kulturmagasinet finns även en del mindre miljöer uppbyggda, så som handelsbod och skola.

Utställningar med föremål ur samlingarna

Föremål ur samlingarna används kontinuerligt i våra utställningar. I vår fasta utställning Stadslifv finns föremål ur samlingarna utställda. Men vi producerar även tillfälliga utställningar med föremål ur samlingarna.

Tidigare utställningar

Kommande utställningar

Småbilder av olika klädesplagg och detaljer från klädesplagg.

Frågor och svar

Frågor om samlingarna, om föremål från Trelleborg och Söderslätt ställs direkt till ansvarig antikvarie/intendent.

Allmänna föremålsfrågor och kulturhistoria: asa.bill@trelleborg.se
Konst: liselott.hylen@trelleborg.se
Arkeologi: malena.nilsson-wigstrom@trelleborg.se
Fotografier: ylva.moritz@trelleborg.se

Gåvor till samlingarna tas emot enligt vår insamlingspolicy och beslut fattas i varje enskilt fall. Vänligen kontakta alltid museet innan föremål till samlingarna lämnas in.

Insamlingspolicy
ICOM:s etiska regler
Närbild av två händer med vita handskar som håller i en skål av lera.