Start » Samlingar » Insamlingspolicy

Insamlingspolicy

Det geografiska upptagningsområdet är Trelleborg med Söderslätt vilket innebär de gamla häraderna Skytts, Vemmenhög och Oxie. Det huvudsakliga området är staden Trelleborg med dess kringliggande byar.

För att på bästa sätt kunna ta hand om de samlingar som vi redan har måste vi begränsa vårt insamlande till att framför allt omfatta föremål som har god proveniens och lokal anknytning.

Vid erbjudande av köp tar museet ställning till om det vill köpa eller ej.

Om museet tackar nej till förvärv bör detta ske på ett vänligt och professionellt vis. Givaren bör dessutom få en rimlig motivering till varför man inte är intresserade. Museet bör också kunna hänvisa till annan institution som kan vara intresserad av föremålet ifråga.

Följande kriterier bör uppfyllas

 • Geografisk begränsning med insamlingsområde Trelleborg och Söderslätt. Föremålet bör vara tillverkat, eller brukat i Trelleborg och/eller Söderslättsregionen. Föremål som är unika eller typiska för trakten eller bygden. Undantag göres för konst där tyngdpunkten ligger på Skåneregionen, och för donationer som är av särskilt intresse eller av värdefull art.
 • God proveniens till person, brukare, tillverkning och/eller geografisk placering.
 • Föremålet ska ha en utförlig dokumentation.
 • Föremålet bör komplettera och stärka värdet av befintliga samlingar.
 • Föremålen skall vara i gott skick. Föremål som består av flera delar bör vara i komplett skick för att underlätta förståelsen av funktionen.
 • Bara ta emot föremål med fri dispositionsrätt, inga förbehåll för utställningsexponering eller tillgänglighet för givare.
 • Museet bör inte ta emot föremål som deposition.
 • Vid erbjudande av större föremål och antal bör det noga övervägas plats i magasin och transportkostnader.
 • Föremålsansvarig antikvarie eller museichef ska konsulteras för bedömning vid nyförvärv.

 

Vidare bör föremålen uppfylla någon av dessa punkter

 • Exemplifiering - föremålet är ett specifikt gott exempel på en epok.
 • Visningsbart – bör kunna ställas ut.
 • Vardagligt – ting som visar vardagens händelser och företeelser, inte bara högtider.
 • Brytpunkt – Om ett föremål befinner sig vid en brytpunkt först, sist, störst eller minst.

 

Åsa Bill 1:e antikvarie Trelleborg Museer