Start » Skola

Skola

Trelleborgs kommuns kulturgaranti garanterar alla barn och unga i kommunen, oavsett skolform, minst en kulturupplevelse per år från det att de är 4 år till att de går i årskurs 9.

Pedagogiska projekt

Alla pedagogiska projekt