Start » Skola » Kulturgarantin

Kulturgarantin

Alla barns rätt till kultur! Trelleborgs kommuns kulturgaranti garanterar alla barn och unga i kommunen, oavsett skolform, minst en kulturupplevelse per år från det att de är 4 år till att de går i årskurs 9. Trelleborgs Museers skolprogram som är kopplade till kulturgarantin är kostnadsfria för barn/elever i den målgrupp som garantin omfattar.

Resor till kulturupplevelsen är gratis men bokas av respektive skola. De program som ingår i garantin är markerade med en speciell kulturgarantilogga.

Läs mer om kommunens kulturgaranti här

Trelleborgs Museer program kan även ingå i andra kommuners kulturgaranti. Vill du veta mer om hur ett sådant samarbete kan se ut så hör av dig på mejl till musped@trelleborg.se

Filter