Start » Utställningar » Jätteväggen: world’s greatest collective mural » 16 april – Världens bästa konstverk!

16 april – Världens bästa konstverk!

Planering av projektet

Hur ska hela Trelleborg bli involverade i stadens största och bästa konstverk någonsin? Annika Börjesson från Trelleborgs Museum och Rikard Johansson från Streetcorner började tydliggöra projektets genomförande och hur motivet skulle utvecklas med medskapande metoder.

Erfarenheterna från tidigare projekt kom väl till pass och de ungas deltagande sattes i fokus. Frågeställningar formulerades: hur skapar vi en stark gemensamhetskänsla, kickar igång kreativitet och engagemang så stolthet över staden växer? Hur kan vi koppla samman olika nätverk, nå ut och arbeta över generationsgränser? Hur kan vi skapa konst tillsammans, få fram ett meningsfullt motiv, nå väggens 6 meter på höjden och i vilken konstnärlig stil ska målningen utföras?

Genom att skapa positiv retorik och pepp, hitta ingångar till att vara med och påverka stadens utveckling, finna viktiga samarbetspartners och bygga roliga nyskapande workshops finns alla möjligheter.

Skissworkshops fick experimentella uttryck för alla sinnen som skulle både utmana och kännas lekfulla. Där teman om uppfinningen, designen och hållbarheten hämtade inspiration från DUX:s kreatörer och historia. De övningarna skulle göra ungdomarna redo för den stora målningen såsom färglära, proportioner, komposition, ljussättning, analys, måla stort med hela kroppen och hitta flowet.

Det skulle skapas platsspecifika rum med oväntade happenings som gav helt nya upplevelser, en egen värld, med tillåtande rum som öppnar upp kreativitet och ser till att alla kan skapa efter sina förutsättningar. Deltagarna får fram viktiga skisser som blir till grund för den faktiska målningen.

Storleken på väggen tillsammans med drömmen om många deltagare ledde till tankar om världsrekord. Det rådande rekordet var inte imponerande, ett världsrekord om medskapande muralmålning, 3000 personer som målade en liten pixel på en stor hamburgare – drömmen om något bättre växte, World’s Greatest Collective Mural och framtidens offentliga vardagsrum.

Praktiska bitar som corona-säkerhet, dokumentation och upplägg bestämdes. Uppsökande aktiviteter blev till många positiva möten där föreningar, fritidsgårdar, företag önskade delta och bidra. En extra viktig samarbetspartner blev projektet KRETS med Anna Pauli som projektledare som har fokus på ungdomsdriven urban kultur i Trelleborg.