Start » Utställningar » Jätteväggen: world’s greatest collective mural » Från grå industrivägg till världens bästa kollektiva projekt

Från grå industrivägg till världens bästa kollektiva projekt

Konstprojekt
80 meter lång vit industrivägg.

En jättestor tom vägg – något behövs för att göra platsen bättre, men vad? Vepa eller målning? Så föddes idén till Trelleborgs största samverkansprojekt, en 80 meter lång och 6 meter hög industrivägg.

Efter att en del av DUX tidigare möbelfabrik rivits för att ge utrymme för ställplatser för husbilar och husvagnar, ekade den stora vita väggen tom. Det ledde till att tjänstepersoner inom tekniska serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen bestämde sig för att initiera ett konstverk på väggen.

Under flera års tid har museet och konstnärerna från Streetcorner drivit spännande och kreativa projekt tillsammans. Därför var Streetcorner den självklara samarbetspartnern att fråga.

Konstnärerna arbetar med medskapande metoder och är världsberömda inom sin genre. De tackade ja och processen var igång. Med gemensamma viljor sattes målet skyhögt: världens bästa kollektiva projekt.