Medskapande och samarbete

Lita på processen

För att kunna skapa världens bästa kollektiva muralmålning krävs samarbete och olika kompetenser. En styrgrupp tillsattes av Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Tekniska Serviceförvaltningen, QB3 Projektledning, Allmänkultur, Trelleborgs Museum, Ungdomsenheten, Kulturskolan och Streetcorner i mars 2021.

Med gemensamma krafter från alla förvaltningar blev projektet snabbt verkligt och planer på finansiering och nätverk svetsades samman. Första mötet skedde i den stora idrottshallen på Södan, där fann alla gemensamma intressen och vilja att stärka Trelleborg för medborgarna med en riktigt stor muralmålning. Men kunde detta göras under tider av pandemi och dessutom på 10 veckor? Alla var överens om att satsa – att skapa något positivt i dystra tider. Utformningen av projektet planerades och projektmål sattes upp:

  • Ny entré till Trelleborg, skapa ett rum och en plats, ett riktmärke/besöksmål
  • Lokal förankring och historieanknytning med kulturellt mervärde
  • Gestaltad livsmiljö på riktigt och rakt igenom
  • Engagera så många som möjligt med absolut bästa resultat
  • Skapa stolthet, släppa äganderätten och bygga gemenskap och inspiration till deltagare och besökare
  • Samverkan mellan yngre och äldre. Kunskapsutbyte mellan alla i staden
  • Världsrekordsambitioner
  • Hög konstnärlig gestaltning – världens bästa muralmålning!

Det blev också viktigt att förankra förståelsen för att ett projekt på denna nivå kräver en utomordentlig tillit på den kreativa och konstnärliga processen med erfarna professionella aktörer som vägledare. Den medskapande processen kräver lyhördhet, öppenhet, acceptans och flexibilitet i sin utformning. Det innebär att det är först i projektets slutskede färdiga ritningar kan visas. Allra först ska material samlas in genom enkäter, arkiv och intervjuer samt workshops tillsammans med trelleborgare genomföras för att få fram viktiga grundskisser till målningen. Allt för att forma innehåll och motiv. En spännande och utforskande resa!