Start » Utställningar » Jätteväggen: world’s greatest collective mural » Platsens historia som inspiration

Platsens historia som inspiration

Konstprojekt

Strandridaregatan löper längst havet och har varit en viktig plats i Trelleborgs historia under lång tid. En plats som format både människor och stad och där en ny stadsdel ska växa fram.

Här har människor alltid badat, fiskat och vandrat. En vikingatida ankringsplats har legat här och det är en plats människor alltid velat bo. Här dånade DUX legendariska möbelfabrik tillsammans med många andra industrier med hårt arbetande och drivna människor – med uppfinningsrikedom, kreativitet och känsla för hållbarhet och kvalitet.

Genius Loci, Platsens själ – har sökts – och Jätteväggens tillkomst har låtit sig inspireras av platsens historia och stämning.

Projektet ville förankra platsens historia med nutid och ge framtiden en blick av Trelleborg som stad, med människors berättelse och rika kulturarv och värden värt att bevara. Genom Trelleborgs museers stora bildbank hämtades inspirationsbilder av Trelleborg i dåtid. Styrelsen i Föreningen Gamla Trelleborg engagerades och delade med sig av sin stora kunskapsbank så fler berättelser fick rum. Personer som arbetat i fabriken bjöds in för intervjuer och som generöst delade med sig av både minnen och material i form av bilder, möbler och tyger.

Ord som hemmakär, trygg, gemenskap, kontakt med historia, arbete, igenkänning, vardagsrum, form, ute/inne och kontakt med havet samlades ihop och blev teman. Inspiration hämtades också av vetskapen om att platsen skulle bli besöksplats för husbilar och framtidens vision om en helt ny stadsdel. Skulle det vara möjligt att påverka?