Start » Utställningar » Krypspåret

Krypspåret

Barnspår
Ett modellånglok kör på en räls invid en modell av Trelleborgs järnvägsstation.

Krypspåret är ett interaktivt spår för de allra yngsta besökarna. När det klappvänliga fåret bräker, ljuset tänds i det blå huset eller tåget tuffar in i tunneln så är det barnen själva som styr aktiviteterna med de gula knapparna. Allt händer på krypvänlig nivå och gula händer på golvet visar vägen.

Kopplad till spåret finns en bok som heter ”Vad händer på museet”. Bilderna och texterna i boken är kopplade till de olika stationerna så som de ser ut i utställningen. På så sätt kan barnet både förbereda sig inför besöket och känna igen sig och lättare prata om upplevelsen efter besöket. Boken har två typer av texter. Den lite kortare lekfullare texten finns att läsa vid krypspårets olika stationer.

Boken kostar 50 kronor, men längst bak i boken finns det plats för fyra stämplingar som var och en ger ett gratis besök för den vuxne. Barn upp till 20 år har alltid gratis entré på Trelleborgs Museum.

Krypspåret är en del av Bokstart som är en satsning på små barns språkutveckling.