Spåret för nyfikna

En djurliknande varelse med guldränder på nosen sitter framför en gul vägg.

Spåret för nyfikna är en fantasieggande ljudupplevelse för stora och små i utställningen ÖGA mot ÖGA. Den Lilla Varelsen, som varken är människa eller djur, blir din följeslagare genom utställningen.

Ella – för 100 år sedan

Ella och Nell.

I utställningen Stadslifv får du följa den fiktiva flickan Ella. Lyssna på när Ella berättar om sin vardag i det tidiga 1900-talets Trelleborg. Du får höra om hur det är att gå i skolan, om hennes bröder som redan arbetar i fabriken och om hennes framtidsdrömmar.