Krypspåret

Ett modellånglok kör på en räls invid en modell av Trelleborgs järnvägsstation.

Krypspåret är ett interaktivt spår för de allra yngsta besökarna. När det klappvänliga fåret bräker, ljuset tänds i det blå huset eller tåget tuffar in i tunneln så är det barnen själva som styr aktiviteterna med de gula knapparna. Allt händer på krypvänlig nivå och gula händer på golvet visar vägen.

Spåret för nyfikna

En djurliknande varelse med guldränder på nosen sitter framför en gul vägg.

Spåret för nyfikna är en fantasieggande ljudupplevelse för stora och små i utställningen ÖGA mot ÖGA. Den Lilla Varelsen, som varken är människa eller djur, blir din följeslagare genom utställningen.

Ella – för 100 år sedan

Ella och Nell.

I utställningen Stadslifv får du följa den fiktiva flickan Ella. Lyssna på när Ella berättar om sin vardag i det tidiga 1900-talets Trelleborg. Du får höra om hur det är att gå i skolan, om hennes bröder som redan arbetar i fabriken och om hennes framtidsdrömmar.